LOOP - Miljøskole

 

Trond med hammern – ren og tørr

Trond og barna forklarer at det er vikig at emballasjen som kildesorteres er ren og tørr når den leveres.