LOOP - Miljøskole

 

Sorteringsteknologi for avfall

Vi moderne forbrukere har flerfoldige behov, og det skaper igjen flerfoldig avfall. Heldigvis er det meste av avfallet gjenvinnbart. Men da må det først sorteres.

«Sorteringsteknologi for avfall» er en film om den viktige rollen teknologien har i materialkretsløpet.

Filmen kan bestilles gratis på DVD i nettbutikken vår.

Til denne filmen finnes det oppgaver

Sorteringsteknologi for avfall (samfunnsfag)