LOOP - Miljøskole

 

Gjenvinning for klima

Det er bred enighet blant forskere om at klimaet er i endring, og at dette i stor grad skyldes menneskelig aktivitet. Heldigvis, for da kan vi alle bidra til endring i riktig retning!

I «Gjenvinning for klima» ser vi nærmere på hvordan gjenvinning er et godt klimatiltak hvor alle kan bidra.

Filmen kan bestilles gratis på DVD i nettbutikken vår.