LOOP - Miljøskole

 

Se meitemarken arbeide

45 min - 3 timer
Barnehage, Barnetrinn
  Naturfag

Metode

Tema: Nedbryting og kompost
Hvem? Passer for barnehage/barneskole
Hvor? Klasserommet
Utstyr? Et 2-3 liters glass med lokk, sand, jord, løv og gress, noen meitemark.

Opplegg

Fyll glasset med sand, jord, løv, gress og noen meitemark. Vann forsiktig. Jorda skal være fuktig, men ikke våt og ikke tørr. Teip et svart papir eller svart plast rundt glasset. Ta av papir/plast en gang i uka og studer hva som har skjedd. Pass på at marken får nok mat.

Andre oppgaver for samme trinn

Gåver/Gaver

1-2 timer
Barnetrinn
 • Kunst og håndverk

Intervju

1- 2 timer
Barnetrinn
 • Tverrfaglig

Duppedittar/Duppeditter

1-2 timer
Barnetrinn
 • Tverrfaglig

Undersøk skolegården

1-2 timer
Barnetrinn
 • Naturfag

Pass på det du har

1-2 timer
Barnetrinn
 • Kunst og håndverk
 • Tverrfaglig

Lag mindre avfall

1-2 timer
Barnetrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Tverrfaglig

Lag forteljingar/Lag fortellinger

1-2 timer
Barnetrinn
 • Norsk

Kompost

45 min - 2 timer
Barnehage, Barnetrinn
 • Naturfag

Undersøk en stubbe

45 min - 2 timer
Barnehage, Barnetrinn
 • Naturfag

Undersøk hvordan nedbryterne arbeider

3 - 4 timer
Barnehage, Barnetrinn
 • Naturfag

Leker som bruker strøm

45 min - 3 timer
Barnetrinn
 • Tverrfaglig

En annerledes bursdag

2-4 timer
Barnetrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Å undersøke emballasje

2-4 timer
Barnetrinn, Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Avfallsreduksjon

Barnetrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag