LOOP - Miljøskole

 

Våre kjemiske liv (norsk)

8-10 timer
Videregående
  Norsk

Metode

Foredrag

Analyse

Diskusjon

Opplegg

Utgangspunktet for oppgavene er læreplanen for både VG1 og VG2. Det forutsettes at elevene har lærebøker i norsk som dekker alle kompetansemålene og dermed skal være et supplement. Noen av oppgavene vil være av en slik art at elevene må bruke læreboka som oppslagsverk/kunnskapskilde før de gjør oppgavene.

OPPGAVE 1 – PRESENTASJON/FOREDRAG
Tidsbruk: 2 skoletimer, i tillegg til eget arbeid hjemme

Lag en presentasjon/foredrag med utgangspunkt i filmen ”Våre kjemiske liv”. Du kan velge å lage en presentasjon som ligger nær filmen i innhold eller du kan velge ut ett emne fra filmen og gå mer i dybden på det. Presentasjonen skal være en sammensatt tekst. Det betyr at du må ta i bruk flere virkemidler enn bare å lese opp. Du kan for eksempel presentere innholdet ved hjelp av powerpoint, der du bruker bilder og lyd som virkemidler for å gjøre presentasjonen mer spennende.

OPPGAVE 2 – FILMANALYSE
Tidsbruk: 4 skoletimer

I denne oppgaven får du bruk for kunnskap om film og virkemidler.

Les om dette på Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) eller i norskboka di. Svar deretter på spørsmålene.

 • Film kan deles inn i mange ulike sjangere. Hvilken sjanger tilhører ”Våre kjemiske liv”?
 • Skriv et kort handlingsreferat av filmen.
 • Beskriv filmens anslag/innledning.
 • Beskriv hvordan kamerabevegelser og klipping brukes for å øke spenningen i filmen.
 • Hvor viktig er musikk i denne filmen?
 • Hvilken funksjon har Annes bestefar i filmen? Hvorfor kan vi si at han fungerer som et slags bindeledd?
 • Hvilken funksjon har Annes lærer i filmen? Hvilken kameravinkel er brukt når han er i fokus? Hvorfor?
 • Forklar hva som menes med frampek. Finner du eksempler på frampek i filmen?
 • Hvilken kameravinkel vil du bruke for å understreke hvor stor en avfallshaug er?
 • Hvilken kameravinkel vil du bruke for å understreke hvor liten og redd Anne føler seg i møte med temaet miljøgifter?
 • Hva er din mening om denne filmen? Begrunn svaret ditt.

OPPGAVE 3 – MASSEMEDIER
Tidsbruk: 1-2 skoletimer

Svar på spørsmålene skriftlig eller diskuter i klassen:

 • På hvilken måte kan massemediene øke vanlige folks kunnskap og bevissthet rundt forsvarlig håndtering av miljøgifter?
 • Hva er gravende journalistikk? Hvordan kan gravende journalistikk bidra til et bedre miljø?

OPPGAVE 4 – Å SKRIVE KREATIVE TEKSTER
Tidsbruk: 3 skoletimer + ferdigstillelse hjemme, eventuelt 5 skoletimer

Skriv en novelle der du tar Annes synsvinkel. Bruk personal synsvinkel, enten 1. eller 3. person (jeg eller hun). Legg vekt på å skildre den spenningen/uroen Anne opplever. Les først hva som kjennetegner en novelle og hvordan du kan gå fram når du skriver. Før du begynner bør du kunne svare på disse spørsmålene:

 • Hva kjennetegner en novelle?
 • Hva menes med in medias res eller pangstart?
 • Hvilke språklige virkemidler er det vanlig å finne i en novelle?
 • Hva skiller en novelle fra en fortelling?

Du kan lese om dette i læreboka di eller på NDLA.

Kompetansemål

Etter VG1 studieforberedende og VG2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

(NOR1Z33 – Norsk VG1 studieforberedende og VG2 yrkesfaglige utdanningsprogram).
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Muntlige tekster

 • mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører
 • bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
 • bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv

Skriftlige tekster

 • tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster , skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
 • bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk
 • forklare argumentasjonen i sakprosatekster
 • mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv
 • skrive tekster i ulike kreative sjangere

Sammensatte tekster

 • kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner
 • tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design, og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
 • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster

Språk og kultur

 • gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
 • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

Andre oppgaver for samme trinn

Gjenvinning for klima (naturfag)

3-4 timer
Videregående
 • Naturfag

Sorteringsteknologi for avfall (samfunnsfag)

4-5 timer
Videregående
 • Samfunnsfag

Kampen om matavfallet(naturfag)

6 timer
Videregående
 • Naturfag

En råvare er en råvare (naturfag, norsk)

2-3 timer
Videregående
 • Naturfag
 • Norsk

Bilens kretsløp (norsk)

4-6 timer
Videregående
 • Norsk

En verden av emballasje (norsk)

8-9 timer
Videregående
 • Norsk

Bioenergi i avfall (norsk)

4 timer
Videregående
 • Norsk

En råvare er en råvare (norsk)

6 timer
Videregående
 • Norsk