LOOP - Miljøskole

 

Kampen om matavfallet(naturfag)

6 timer
Videregående
  Naturfag

Metode

Film
Forskning
Drøfting

Opplegg

Undervisningsopplegget i naturfag til «Kampen om Matavfallet» er delt inn i tre temaer: matavfall, bærekraftig utvikling, forbruksvalg og energibruk.

Undervisningsopplegget går totalt over ca 6 timer, inkludert visning av filmen «Kampen om matavfallet», relevant bakgrunnsstoff og fyldige oppgaver. Læreren står fritt til å plukke fra opplegget slik at det på best mulig måte passer med undervisningen.
Opplegget fokuserer på følgende temaer:

Kompetansemål

etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Bærekraftig utvikling

 • beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
 • undersøke et økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen
 • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
 • forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
 • vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg, avfallshåndtering og energibruk
 • velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet
 • gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer

Kompetansemål etter Vg1 – yrkesfaglige utdanningsprogram

Bærekraftig utvikling

 • forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
 • vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg, avfallshåndtering og energibruk
 • velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet
 • gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer
 • gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land

Andre oppgaver for samme trinn

Gjenvinning for klima (naturfag)

3-4 timer
Videregående
 • Naturfag

Sorteringsteknologi for avfall (samfunnsfag)

4-5 timer
Videregående
 • Samfunnsfag

En råvare er en råvare (naturfag, norsk)

2-3 timer
Videregående
 • Naturfag
 • Norsk

Bilens kretsløp (norsk)

4-6 timer
Videregående
 • Norsk

Våre kjemiske liv (norsk)

8-10 timer
Videregående
 • Norsk

En verden av emballasje (norsk)

8-9 timer
Videregående
 • Norsk

Bioenergi i avfall (norsk)

4 timer
Videregående
 • Norsk

En råvare er en råvare (norsk)

6 timer
Videregående
 • Norsk