LOOP - Miljøskole

 

En råvare er en råvare (naturfag, norsk)

2-3 timer
Videregående
  Naturfag, Norsk

Opplegg

Last ned en pdf med opplegget.

Opplegget går over to skoletimer, inkludert visning av filmen «En råvare er en råvare». Læreren står fritt til å plukke fra opplegget slik at det på best mulig måte passer med undervisningen.

DEL 1 – INNLEDNING OM RESIRKULERING

Ta utgangspunkt i figuren:

Elevene får utdelt lignende sirkler for glass, aluminium, papir og plast. De blir bedt om å fylle på opplysninger underveis i filmen, som for eksempel å sette på navn på de ulike delene slik:

 • råstoff: bauxitt
 • råvare: aluminium
 • produkt: makrell i tomat-boks

DEL 2 – VISNING AV FILMEN «EN RÅVARE ER EN RÅVARE»

Del 3 – HISTORIESKRIVING

Elevene skal fokusere på aluminium. De får oppgaven å skrive historien ”Mitt liv som aluminiumatom”. I denne oppgaven kan de få hjelp om de trenger det. De kan få så mange av rammene i figuren under som nødvendig. For de som trenger minst hjelp kan for eksempel de tre rammene til høyre slettes. Her kan det blir mange parallelle historier. Ved idéutveksling mellom elevene kan kanskje noen av historiene flettes sammen?

Etter behov kan læreren sette krav for å få inn naturfaglige begreper. For eksempel kan vi si at historien skal inneholde ett eller flere av begrepene: redoksreaksjon, elektrolyse, anode og katode, vannkraft, fornybar energi, resirkulering.

Oppgaven avsluttes samme dag eller den neste naturfagtimen

DEL 4 – FREMFØRING AV HISTORIENE

Kompetansemål

Etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser i samarbeid med andre der en identifiserer variabler, anslår måleusikkerhet og vurderer mulige feilkilder
 • gjennomføre og tolke animasjoner og enkle datasimuleringer for å illustrere naturfaglige fenomener og teste hypoteser
 • forklare og vurdere hva som kan gjøres for å redusere måleusikkerhet og unngå mulige feilkilder i målingar og resultater
 • vurdere kvalitet på fremstilling av egne og andres observasjonsdata og tolkninger

Norsk

Undervisningsopplegget kan knyttes til følgende kompetansemål for norsk Vg1st og norsk Vg1+Vg2yf.

Elevene skal:

 • mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører
 • bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
 • bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv
 • mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv
 • skrive tekster i ulike kreative sjangere
 • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster
 • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

 

Andre oppgaver for samme trinn

Gjenvinning for klima (naturfag)

3-4 timer
Videregående
 • Naturfag

Sorteringsteknologi for avfall (samfunnsfag)

4-5 timer
Videregående
 • Samfunnsfag

Kampen om matavfallet(naturfag)

6 timer
Videregående
 • Naturfag

Bilens kretsløp (norsk)

4-6 timer
Videregående
 • Norsk

Våre kjemiske liv (norsk)

8-10 timer
Videregående
 • Norsk

En verden av emballasje (norsk)

8-9 timer
Videregående
 • Norsk

Bioenergi i avfall (norsk)

4 timer
Videregående
 • Norsk

En råvare er en råvare (norsk)

6 timer
Videregående
 • Norsk