LOOP - Miljøskole

 

En verden av emballasje (norsk)

8-9 timer
Videregående
  Norsk

Metode

Tekster
Film

Opplegg

Utgangspunktet for oppgavene er læreplanen for både VG1 og VG2. Undervisningsopplegget går totalt over 8-9 timer, med varierte oppgaver som kan gjøres skriftlig eller muntlig. Det oppfordres blant annet til å utforske avfallshåndtering i egen kommune, jobbe med stillbildefilm og skrive en fagartikkel med utgangspunkt i mange typer informasjonskilder.

OPPGAVE 1 – STILLBILDEFILM
Tidsbruk: 2 skoletimer, i tillegg til hjemmearbeid

Du skal lage en stillbildefilm som skal brukes i en informasjonskampanje mot elever i ungdomsskolen. I filmen skal du informere om hvorfor det er nødvendig å emballere og hva vi forbrukere kan gjøre for å gjøre emballasjehaugen mindre. Bildene skal enten ha lyd eller tekst som underbygger innholdet i bildene.

OPPGAVE 2 – Å SKRIVE BREV
Tidsbruk: 3 skoletimer

a) Gå inn på hjemmesiden til kommunen du bor. Skaff deg informasjon om hva slags avfallshåndtering og returordning kommunen din har.

b) Bruk informasjonen du tilegnet deg for å skrive et informasjonsbrev til innflyttere til kommunen. I brevet skal du informere om hvordan kommunens innbyggere skal forholde seg til sitt avfall.

OPPGAVE 3 – EMBALLASJE FØR OG NÅ
Tidsbruk: 1-2 skoletimer

Skriv en kort tekst om hvordan og hvorfor bruken av emballasje har endret seg.

OPPGAVE 4 – Å SKRIVE EN FAGARTIKKEL
Tidsbruk: 2 skoletimer, i tillegg til hjemmearbeid

Bruk ulike informasjonskilder for å finne informasjon om EUs emballasjedirektiv og Grønt punkt. Skriv en fagartikkel der du gjør rede for hva dette er.

Kompetansemål

Etter VG1 studieforberedende og VG2 yrkesfaglige utdanningsprogram.
(NOR1Z33 – Norsk VG1 studieforberedende og VG2 yrkesfaglige utdanningsprogram).
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Muntlige tekster

 • mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører
 • bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
 • bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv

Skriftlige tekster

 • tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
 • bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk
 • forklare argumentasjonen i sakprosatekster
 • mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv
 • skrive tekster i ulike kreative sjangere

Sammensatte tekster

 • kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner
 • tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design, og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
 • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster

Språk og kultur

 • gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
 • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

Andre oppgaver for samme trinn

Gjenvinning for klima (naturfag)

3-4 timer
Videregående
 • Naturfag

Sorteringsteknologi for avfall (samfunnsfag)

4-5 timer
Videregående
 • Samfunnsfag

Kampen om matavfallet(naturfag)

6 timer
Videregående
 • Naturfag

En råvare er en råvare (naturfag, norsk)

2-3 timer
Videregående
 • Naturfag
 • Norsk

Bilens kretsløp (norsk)

4-6 timer
Videregående
 • Norsk

Våre kjemiske liv (norsk)

8-10 timer
Videregående
 • Norsk

Bioenergi i avfall (norsk)

4 timer
Videregående
 • Norsk

En råvare er en råvare (norsk)

6 timer
Videregående
 • Norsk