LOOP - Miljøskole

 

Bilens kretsløp (norsk)

4-6 timer
Videregående
  Norsk

Metode

Kreative tekster
Rapport

Opplegg

Utgangspunktet for oppgavene er læreplanen for både VG1 og VG2. Her kan elevene boltre seg i språklige virkemidler for å beskrive deler av filmen, og de får også et lite innblikk i manus. Undervisningsopplegget går totalt over 9 timer, i tillegg til hjemmearbeid, med varierte, skriftlige oppgaver som kan løses individuelt eller gruppevis. Oppgavene gir også muligheter for muntlig fremføring. Elevenes lærebøker i norsk forutsettes å være et supplement, i noen tilfeller som oppslagsverk/kunnskapskilde før de gjør oppgavene.

OPPGAVE 1 – KREATIVE TEKSTER
Tidsbruk: 4 skoletimer , i tillegg til eget arbeid hjemme

a)

 

b)

Gå inn på Nasjonal Digital Læringsarena, ndla.no. Finn diktet ”Blues for gatelykta” av Petter Solberg.

Hva handler dette diktet om?
Hvorfor kan vi si at dette diktet har en moderne form?
Pek på noen virkemidler som forfatteren bruker i diktet.
Hva mener du kan være tema og budskap i dette diktet?
c)

Gå inn på ndla.no. Finn diktet ”Hus og have” av Ida Lykke Schmidt.

Hva handler dette diktet om?
Pek på noen virkemidler som forfatteren bruker i diktet.
Hvordan skiller dette diktet seg fra ”Blues for gatelykta” når det gjelder form?
Hva mener du kan være tema og budskap i dette diktet?

OPPGAVE 2 – SAKTEKSTER – Å skrive rapport
Tidsbruk: 2 skoletimer

Tenk deg at du er ansatt på bilopphuggeriet. En dag er du vitne til at en kollega blir utsatt for en arbeidsulykke og må på sykehus. Sjefen din, Rolf Hansen, ber deg skrive en rapport om hendelsen.

Husk:

 • Rapporthode
 • Opplysninger om hendelsen
 • Din vurdering av det som skjedde og årsaken til ulykken
 • Underskrift

Språket i en rapport skal være saklig og kortfattet. Det er også viktig at du er nøyaktig når du beskriver det som skjedde.
ndla.no finner du en mal for oppsett av rapport og flere oppgaver du kan øve deg på.

Kompetansemål

Etter VG1 studieforberedende og VG2 yrkesfaglige utdanningsprogram.
(NOR1Z33 – Norsk VG1 studieforberedende og VG2 yrkesfaglige utdanningsprogram).
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Muntlige tekster

 • mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører
 • bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
 • bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv

Skriftlige tekster

 • tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
 • bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk
 • forklare argumentasjonen i sakprosatekster
 • mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv
 • skrive tekster i ulike kreative sjangere

Sammensatte tekster

 • kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner
 • tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design, og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
 • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster

Språk og kultur

 • gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
 • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

Andre oppgaver for samme trinn

Gjenvinning for klima (naturfag)

3-4 timer
Videregående
 • Naturfag

Sorteringsteknologi for avfall (samfunnsfag)

4-5 timer
Videregående
 • Samfunnsfag

Kampen om matavfallet(naturfag)

6 timer
Videregående
 • Naturfag

En råvare er en råvare (naturfag, norsk)

2-3 timer
Videregående
 • Naturfag
 • Norsk

Våre kjemiske liv (norsk)

8-10 timer
Videregående
 • Norsk

En verden av emballasje (norsk)

8-9 timer
Videregående
 • Norsk

Bioenergi i avfall (norsk)

4 timer
Videregående
 • Norsk

En råvare er en råvare (norsk)

6 timer
Videregående
 • Norsk