LOOP - Miljøskole

 

Bioenergi i avfall (norsk)

4 timer
Videregående
  Norsk

Metode

Skriving
Research

Opplegg

Utgangspunktet for oppgavene er læreplanen for både VG1 og VG2. Det forutsettes at elevene har lærebøker i norsk som dekker alle kompetansemålene og dermed skal være et supplement. Noen av oppgavene vil være av en slik art at elevene må bruke læreboka som oppslagsverk/kunnskapskilde før de gjør oppgavene.

OPPGAVE 1 – Å SKRIVE KREATIVE TEKSTER
Tidsbruk: 2 skoletimer , i tillegg til eget arbeid hjemme.

Skriv en novelle eller fortelling med tittelen ”Da strømmen forsvant!”

OPPGAVE 2 – FAGUTTRYKK
Tidsbruk: 2 skoletimer

Du skal skrive en kort forklaring til hvert av faguttrykkene nedenfor:

 • Restavfall
 • Fjernvarmeproduksjon
 • Avfallssortering
 • Energiutnyttelse av avfall
 • Organisk materiale
 • Fornybar energi
 • Energigjenvinning

Kompetansemål

Etter VG1 studieforberedende og VG2 yrkesfaglige utdanningsprogram.
(NOR1Z33 – Norsk VG1 studieforberedende og VG2 yrkesfaglige utdanningsprogram).
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

Muntlige tekster

 • mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører
 • bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon
 • bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv.

Skriftlige tekster

 • tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har
 • bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk
 • forklare argumentasjonen i sakprosatekster
 • mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv
 • skrive tekster i ulike kreative sjangere

Sammensatte tekster

 • kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner
 • tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design, og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde
 • bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster

Språk og kultur

 • gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten
 • beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
 • hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid

Andre oppgaver for samme trinn

Gjenvinning for klima (naturfag)

3-4 timer
Videregående
 • Naturfag

Sorteringsteknologi for avfall (samfunnsfag)

4-5 timer
Videregående
 • Samfunnsfag

Kampen om matavfallet(naturfag)

6 timer
Videregående
 • Naturfag

En råvare er en råvare (naturfag, norsk)

2-3 timer
Videregående
 • Naturfag
 • Norsk

Bilens kretsløp (norsk)

4-6 timer
Videregående
 • Norsk

Våre kjemiske liv (norsk)

8-10 timer
Videregående
 • Norsk

En verden av emballasje (norsk)

8-9 timer
Videregående
 • Norsk

En råvare er en råvare (norsk)

6 timer
Videregående
 • Norsk