LOOP - Miljøskole

 

Leker som bruker strøm

45 min - 3 timer
Barnetrinn
  Tverrfaglig

Metode

Elevene får i oppgave å ta med seg leker de har hjemme. Elevene skal bli bevisst på hva som skal skje med disse lekene når de er «ferdig» med dem.

Opplegg

I Kaia og Karim – forbryterjakten tar elevene med seg leker som bruker batterier. En virkelig klasse kan registrere hva de har av leker og spill hjemme som går på batteri. Lekene kan tas med på skolen. Hva skal elevene gjøre med leker som ikke lenger virker? Hva skal de gjøre med batteriene?

Kompetansemål

Naturfag: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive hvordan og drøfte hvorfor vi kildesorterer

Forslag til videre arbeid

I Norge er det store mengder med slike småapparater som går rett i restavfallet. Leker som går på batterier, kan leveres i lekebutikker. Batteriene leveres også i rett kasse ved returpunktene, i elektriske forretninger og på bensinstasjoner. Elevene kan besøke en gjenvinningsstasjon.

Andre oppgaver for samme trinn

Gåver/Gaver

1-2 timer
Barnetrinn
 • Kunst og håndverk

Intervju

1- 2 timer
Barnetrinn
 • Tverrfaglig

Duppedittar/Duppeditter

1-2 timer
Barnetrinn
 • Tverrfaglig

Undersøk skolegården

1-2 timer
Barnetrinn
 • Naturfag

Pass på det du har

1-2 timer
Barnetrinn
 • Kunst og håndverk
 • Tverrfaglig

Lag mindre avfall

1-2 timer
Barnetrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Tverrfaglig

Lag forteljingar/Lag fortellinger

1-2 timer
Barnetrinn
 • Norsk

Kompost

45 min - 2 timer
Barnehage, Barnetrinn
 • Naturfag

Undersøk en stubbe

45 min - 2 timer
Barnehage, Barnetrinn
 • Naturfag

Se meitemarken arbeide

45 min - 3 timer
Barnehage, Barnetrinn
 • Naturfag

Undersøk hvordan nedbryterne arbeider

3 - 4 timer
Barnehage, Barnetrinn
 • Naturfag

En annerledes bursdag

2-4 timer
Barnetrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Å undersøke emballasje

2-4 timer
Barnetrinn, Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Avfallsreduksjon

Barnetrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag