LOOP - Miljøskole

 

Kompost

45 min - 2 timer
Barnehage, Barnetrinn
  Naturfag

Metode

Det finnes gode anvisninger på nettet på hvordan en skal kunne få til en vellykket kompostering, for eksempel hos Framtiden i våre hender. Vi anbefaler at dere studerer saken nøye og forhører dere med andre som driver med kompostering på skolen og i barnehagen. Undersøk om kommunen har kurs i kompostering.

Opplegg

Eksempler: Alle får fortelle de andre hva de så og hva de synes om det.
Tegne og male det de så med vekt på detaljene.

 • Skrive en rapport om det de gjorde.
 • Skrive et dikt om meitemarken og lage melodi.
 • Dramatisere. Være meitemark, skrukketroll og muggen brødskive, som forteller om seg selv.
 • Lage kart over felter med nedgravde ting. Kart fra skolen til stedet.
 • Fantasere om hvordan det hadde vært rundt oss uten nedbrytere.
 • Lage utstilling av pinner og løv og annet som er blitt spist på.
 • Telle hvor mange små dyr de så i stubben – før krypene løp sin vei …

Andre oppgaver for samme trinn

Gåver/Gaver

1-2 timer
Barnetrinn
 • Kunst og håndverk

Intervju

1- 2 timer
Barnetrinn
 • Tverrfaglig

Duppedittar/Duppeditter

1-2 timer
Barnetrinn
 • Tverrfaglig

Undersøk skolegården

1-2 timer
Barnetrinn
 • Naturfag

Pass på det du har

1-2 timer
Barnetrinn
 • Kunst og håndverk
 • Tverrfaglig

Lag mindre avfall

1-2 timer
Barnetrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Tverrfaglig

Lag forteljingar/Lag fortellinger

1-2 timer
Barnetrinn
 • Norsk

Undersøk en stubbe

45 min - 2 timer
Barnehage, Barnetrinn
 • Naturfag

Se meitemarken arbeide

45 min - 3 timer
Barnehage, Barnetrinn
 • Naturfag

Undersøk hvordan nedbryterne arbeider

3 - 4 timer
Barnehage, Barnetrinn
 • Naturfag

Leker som bruker strøm

45 min - 3 timer
Barnetrinn
 • Tverrfaglig

En annerledes bursdag

2-4 timer
Barnetrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Å undersøke emballasje

2-4 timer
Barnetrinn, Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Avfallsreduksjon

Barnetrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag