LOOP - Miljøskole

 

Kildesortering hjemme hos deg

10 min x 5 dager
Ungdomstrinn
  Matte, Naturfag

Metode

Undersøke
Fylle inn skjema
Lage statistikk

Opplegg

Lag et skjema sammen i klassen eller last ned skjema her. Dere velger selv hvor detaljert statistikk dere vil føre. Dere kan for eksempel veie eller telle de forskjellige avfallstypene (glassemballasje, metallemballasje, papp/papir/drikkekartong, plastemballasje, matavfall, restavfall) avhengig av hvilken grad av kildesortering det er i kommunen.

Før inn hva slags avfall dere kaster mest av hjemme hver dag. Dere kan veie eller telle, men det er viktig at alle gjør det samme for at resultatene skal være sammenlignbare.

Oppfølging på skolen på slutten av uka: Sammenlign med de andre i klassen. Er det store forskjeller på hva som blir kastet? Lag diagram over forskjellene. Har dere kastet mer eller mindre enn dere trodde? Er det store individuelle forskjeller? Hvorfor?

Kompetansemål

Naturfag: Forskerspiren

 • Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte.

Matematikk

 • Gjennomføre undersøkelser og bruke databaser til å søke etter og analysere statistiske data og vise kildekritikk.

Forslag til videre arbeid

En større spørreundersøkelse, utarbeide tips til hvordan dere kan redusere avfallsmengden hjemme.

Andre oppgaver for samme trinn

Hva slags avfall har butikkene?

1-3 timer
Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Norsk

Fotoutstilling av avfall

1 uke
Ungdomstrinn
 • Kunst og håndverk

Kildesorteringsdebatt

1 time
Ungdomstrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Ditt eget forbruk

45 min - 2 timer
Ungdomstrinn
 • Samfunnsfag

Å undersøke emballasje

2-4 timer
Barnetrinn, Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Bærekraftig utvikling (naturfag og samfunnsfag)

2-4 timer
Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Forbrukersamfunnet

45 min - 3 timer
Ungdomstrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Kaster vi mer enn før?

45 min
Ungdomstrinn
 • Matte

Hva blir det til?

45 min
Ungdomstrinn
 • Norsk

En råvare er en råvare

30 min
Ungdomstrinn
 • Norsk