LOOP - Miljøskole

 

Hva slags avfall har butikkene?

1-3 timer
Ungdomstrinn
  Naturfag, Norsk

Metode

Intervju
Undersøkelse
Produktdesign

Opplegg

a) Se filmen “En verden av emballasje”

b) Hva er emballasje? Hvorfor trenger vi emballasje?
Finn fem eksempler på produkter du mener har god emballasje, og fem eksempler på produkter du mener har dårlig emballasje. Forklar hvorfor. Er det en grunn til at produktet har den emballasjen det har?

c) Lag et forslag til ny emballasjedesign for et av produktene. Du kan tegne eller bruke pc. Forklar hvilke grep du har gjort og hvorfor.

d) Intervju med butikk
Hva slags avfall har butikkene? Lag et intervju med ansatte eller butikksjef i en eller flere butikker. Velg ulike butikker som dagligvare, klesbutikk, sportsforretning, elektro eller bakeri. Husk å avtale intervjuet på forhånd.

Forslag til spørsmål:
– Hva kaster de mye av?
– Loggfører de avfallet sitt?
– Kildesorterer de avfallet sitt?
– Gjør butikkene noe for å redusere avfallet?

Lag minst fem spørsmål selv.

Kompetansemål

Norsk: Muntlige tekster

 • Vurdere egne og andres muntlige framføringer.
 • Uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon.
 • Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere.

Norsk: Skriftlige tekster

 • Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri.

Naturfag: Forskerspiren

 • Planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte.

Andre oppgaver for samme trinn

Fotoutstilling av avfall

1 uke
Ungdomstrinn
 • Kunst og håndverk

Kildesorteringsdebatt

1 time
Ungdomstrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Kildesortering hjemme hos deg

10 min x 5 dager
Ungdomstrinn
 • Matte
 • Naturfag

Ditt eget forbruk

45 min - 2 timer
Ungdomstrinn
 • Samfunnsfag

Å undersøke emballasje

2-4 timer
Barnetrinn, Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Bærekraftig utvikling (naturfag og samfunnsfag)

2-4 timer
Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Forbrukersamfunnet

45 min - 3 timer
Ungdomstrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Kaster vi mer enn før?

45 min
Ungdomstrinn
 • Matte

Hva blir det til?

45 min
Ungdomstrinn
 • Norsk

En råvare er en råvare

30 min
Ungdomstrinn
 • Norsk