LOOP - Miljøskole

 

Hva blir det til?

45 min
Ungdomstrinn
  Norsk

Opplegg

Print ut ark med liste, gi hver elev en lapp. Elevene reiser seg og må finne sin partner. For eksempel hører yoghurtbegeret sammen med kleshengeren. Om det er vanskelig å finne sin partner gjør ikke det noe, da må man finne ut hvordan det kan henge sammen etterpå.

Etter at elevene har funnet sin partner, jobber de sammen to og to for å finne ut mer om sitt produkt. De kan gjerne bruke sortere.no eller Loopedia for å finne mer informasjon. Presenter for klassen etterpå.

De må finne svaret på:

a) Hvilken emballasjetype er produktet? Velg mellom plastemballasje, emballasjekartong, glassemballasje, metallemballasje, drikkekartong, bølgepapp, matavfall, pantebokser og -flasker.

b) Hvordan skal emballasjen kildesorteres?

c) Hvor mye bruker vi årlig av din emballasjetype og hvor mye av den gjenvinnes (i prosent)?

d) Finn ut mer om hvordan din emballasje gjenvinnes. Hva skjer på gjenvinningsfabrikken?

Kompetansemål

Norsk:
Muntlige tekster:

vurdere egne og andres muntlige framføringer
uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon
lede og referere møter og diskusjoner
gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere

Andre oppgaver for samme trinn

Hva slags avfall har butikkene?

1-3 timer
Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Norsk

Fotoutstilling av avfall

1 uke
Ungdomstrinn
 • Kunst og håndverk

Kildesorteringsdebatt

1 time
Ungdomstrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Kildesortering hjemme hos deg

10 min x 5 dager
Ungdomstrinn
 • Matte
 • Naturfag

Ditt eget forbruk

45 min - 2 timer
Ungdomstrinn
 • Samfunnsfag

Å undersøke emballasje

2-4 timer
Barnetrinn, Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Bærekraftig utvikling (naturfag og samfunnsfag)

2-4 timer
Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Forbrukersamfunnet

45 min - 3 timer
Ungdomstrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Kaster vi mer enn før?

45 min
Ungdomstrinn
 • Matte

En råvare er en råvare

30 min
Ungdomstrinn
 • Norsk