LOOP - Miljøskole

 

Forbrukersamfunnet

45 min - 3 timer
Ungdomstrinn
  Norsk, Samfunnsfag

Metode

Dikatanalyse
Tekstanalyse
Diskusjon/refleksjon

Opplegg

a) Les diktet

Arne Garborg: Om pengar

Ein kann kjøpa seg
mat, men ikkje mathug,
dropar, men ikkje helsa,
mjuke senger, men ikkje svevn,
lærdom, men ikkje vit,
stas, men ikkje venleik,
glans, men ikkje hygge,
moro, men ikkje gleda,
kameratar, men ikkje venskap,
tenarar, men ikkje truskap,
gråe hår, men ikkje æra,
rolege dagar, men ikkje fred.

Skalet av alle ting kann ein få for pengar.
Men ikkje kjernen; den er ikkje for pengar fal.

Hva tror du Arne Garborg vil si med dette diktet? Har diktet fortsatt relevans i dag?

b) Les sitatet
Boka “Søppel – Avfall i en verden av bivirkninger” av Thomas Hylland Eriksen begynner med dette sitatet:

“Vis meg ditt søppel, og jeg skal si deg hvem du er. Eller kanskje: Vis meg hvor mye avfall dere produserer, og jeg skal si dere hva slags samfunn dere har.”

Er det noe i dette sitatet? Hvordan kan søppelet vårt kan fortelle oss noe om hvem vi er eller samfunnet vi lever i?

c) Hva kjennetegner et forbrukersamfunn?
Skriv ned tre ting som kjennetegner et forbrukersamfunn. Bruk gjerne Store norske leksikon. Diskuter svarene i klassen, skriv gjerne stikkord på tavla/smartboard.

d) Blogg eller avisinnlegg
Skriv et avisinnlegg eller blogginnlegg om forbrukersamfunnet. Ta utgangspunkt i en av disse påstandene:

 • “Det er viktig å ha et høyt forbruk for da holder vi hjulene i gang.”
 • “Vi lever i et forbrukssamfunn som blir drevet av økonomi og ikke av sunn fornuft.”

e) Svar på innlegg
Skriv et svar på dette blogginnlegget, eller et du finner selv.

Kompetansemål

Norsk: Skriftlige tekster

 • Lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspregede på bokmål og nynorsk: artikkel, diskusjonsinnlegg, formelt brev, novelle, fortelling, dikt, dramatekst og kåseri.
 • Orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon.
 • Bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder.

Samfunnsfag: Geografi

 • Vurdere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan ha for miljøet og samfunnet, og konflikter det skaper lokalt og globalt.
 • Drøfte premisser for bærekraftig utvikling.

Forslag til videre arbeid

Del klassen i grupper, eller gå sammen to og to. En gruppe/person skriver et blogg/avisinnlegg om forbrukersamfunnet, en annen gruppe skriver et svar til innlegget.

Andre oppgaver for samme trinn

Hva slags avfall har butikkene?

1-3 timer
Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Norsk

Fotoutstilling av avfall

1 uke
Ungdomstrinn
 • Kunst og håndverk

Kildesorteringsdebatt

1 time
Ungdomstrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Kildesortering hjemme hos deg

10 min x 5 dager
Ungdomstrinn
 • Matte
 • Naturfag

Ditt eget forbruk

45 min - 2 timer
Ungdomstrinn
 • Samfunnsfag

Å undersøke emballasje

2-4 timer
Barnetrinn, Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Bærekraftig utvikling (naturfag og samfunnsfag)

2-4 timer
Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Kaster vi mer enn før?

45 min
Ungdomstrinn
 • Matte

Hva blir det til?

45 min
Ungdomstrinn
 • Norsk

En råvare er en råvare

30 min
Ungdomstrinn
 • Norsk