LOOP - Miljøskole

 

Bærekraftig utvikling (naturfag og samfunnsfag)

2-4 timer
Ungdomstrinn
  Naturfag, Samfunnsfag

Metode

Tankekart
Gruppearbeid
Tegning

Opplegg

Diskuter begrepet «bærekraftig utvikling» i klassen. Lag felles tankekart.

Bærekraftig utvikling kan defineres slik:
«En utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.»
Kilde: Store norske leksikon

1. Hva tenker du på når du hører uttrykket ”bærekraftig utvikling”? Lag tankekart. Oppsummer i klassen. Dere kan lage et felles tankekart på tavla/smartboard eller via nettbaserte løsninger som for eksempel Mindomo eller FreeMind – kan lastes ned gratis.

2. Del klassen inn i grupper. Gruppene skal løse hver sin oppgave og presentere for klassen. Når en gruppe presenterer må alle gruppene gi en positiv tilbakemelding samt stille minst ett spørsmål til gruppen.

a) Gi eksempler på fornybare og ikke-fornybare energikilder. Hva slags energi bruker vi i Norge? Lag forslag på tiltak hver og en av oss kan gjøre for å redusere energibruken.

b) Nordmenns kjøpekraft har hatt en enorm økning de siste årene. Kan vi ivareta fremtidige generasjoners behov med dagens forbruk? Gi eksempler på hva et bærekraftig forbruk er.

c) Hvilke endringer bør komme fra politisk hold? Diskuter i hvilken grad bærekraftig utvikling er statens ansvar, næringslivets eller vårt eget.

d) Er våre reisevaner bærekraftige? Kom med forslag til hvordan vi kan reise mer klimavennlig.

e) Gjenvinning er med på å redusere bruken av nye råvarer. Gi eksempler på råvarer vi sparer ved å gjenvinne. Er det noen utfordringer knyttet til bruken av resirkulerte materialer?

f) Nordmenn kaster 1/4 av maten vi kjøper, mens store deler av Øst-Afrika er rammet av sultkatastrofer. Hvordan skal jordkloden kunne fø en stadig økende folkemengde på jorda? Kom med forslag.

Kompetansemål

Samfunnsfag: Geografi

 • Vurdere bruk og misbruk av ressurser, konsekvenser det kan ha for miljøet og samfunnet, og konflikter det skaper lokalt og globalt.
 • Drøfte premisser for bærekraftig utvikling.

Naturfag: Mangfold i naturen

 • Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike gruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidig generasjoner.

Andre oppgaver for samme trinn

Hva slags avfall har butikkene?

1-3 timer
Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Norsk

Fotoutstilling av avfall

1 uke
Ungdomstrinn
 • Kunst og håndverk

Kildesorteringsdebatt

1 time
Ungdomstrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Kildesortering hjemme hos deg

10 min x 5 dager
Ungdomstrinn
 • Matte
 • Naturfag

Ditt eget forbruk

45 min - 2 timer
Ungdomstrinn
 • Samfunnsfag

Å undersøke emballasje

2-4 timer
Barnetrinn, Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Forbrukersamfunnet

45 min - 3 timer
Ungdomstrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Kaster vi mer enn før?

45 min
Ungdomstrinn
 • Matte

Hva blir det til?

45 min
Ungdomstrinn
 • Norsk

En råvare er en råvare

30 min
Ungdomstrinn
 • Norsk