LOOP - Miljøskole

 

Oppgaver

Kompost

45 min - 2 timer
Barnehage, Barnetrinn
  • Naturfag

Undersøk en stubbe

45 min - 2 timer
Barnehage, Barnetrinn
  • Naturfag

Se meitemarken arbeide

45 min - 3 timer
Barnehage, Barnetrinn
  • Naturfag

Undersøk hvordan nedbryterne arbeider

3 - 4 timer
Barnehage, Barnetrinn
  • Naturfag