LOOP - Miljøskole

 

Oppgaver

Sorteringsteknologi for avfall (samfunnsfag)

4-5 timer
Videregående
 • Samfunnsfag

Lag mindre avfall

1-2 timer
Barnetrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Tverrfaglig

Kildesorteringsdebatt

1 time
Ungdomstrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Ditt eget forbruk

45 min - 2 timer
Ungdomstrinn
 • Samfunnsfag

Undersøke innpakkete tegneserier

1-2 timer
Barnetrinn, Ungdomstrinn
 • Samfunnsfag

En annerledes bursdag

2-4 timer
Barnetrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Å undersøke emballasje

2-4 timer
Barnetrinn, Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Avfallsreduksjon

Barnetrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Bærekraftig utvikling (naturfag og samfunnsfag)

2-4 timer
Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Forbrukersamfunnet

45 min - 3 timer
Ungdomstrinn
 • Norsk
 • Samfunnsfag