LOOP - Miljøskole

 

Oppgaver

Gjenvinning for klima (naturfag)

3-4 timer
Videregående
 • Naturfag

Kampen om matavfallet(naturfag)

6 timer
Videregående
 • Naturfag

En råvare er en råvare (naturfag, norsk)

2-3 timer
Videregående
 • Naturfag
 • Norsk

Detektivar/Detektiver

2-4 timer
Barnetrinn
 • Naturfag
 • Tverrfaglig

Kva vert ordet/Hva blir ordet

1 time
Barnetrinn
 • Naturfag
 • Norsk

Kryssord

1-2 timer
Barnetrinn
 • Naturfag
 • Norsk

Undersøk skolegården

1-2 timer
Barnetrinn
 • Naturfag

Lag mindre avfall

1-2 timer
Barnetrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Tverrfaglig

Hva slags avfall har butikkene?

1-3 timer
Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Norsk

Kildesortering hjemme hos deg

10 min x 5 dager
Ungdomstrinn
 • Matte
 • Naturfag

Kompost

45 min - 2 timer
Barnehage, Barnetrinn
 • Naturfag

Undersøk en stubbe

45 min - 2 timer
Barnehage, Barnetrinn
 • Naturfag

Se meitemarken arbeide

45 min - 3 timer
Barnehage, Barnetrinn
 • Naturfag

Undersøk hvordan nedbryterne arbeider

3 - 4 timer
Barnehage, Barnetrinn
 • Naturfag

Å undersøke emballasje

2-4 timer
Barnetrinn, Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Avfallsreduksjon

Barnetrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Bærekraftig utvikling (naturfag og samfunnsfag)

2-4 timer
Ungdomstrinn
 • Naturfag
 • Samfunnsfag