LOOP - Miljøskole

 

Om LOOP Miljøskole

LOOP Miljøskole tilbyr gratis undervisningsopplegg om kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø. Vårt materiell finnes på bokmål og nynorsk, og for alle alderstrinn.

Tanken bak

Vi ønsker at barn og unge skal få et bevisst forhold til kildesortering og gjenvinning, og se sammenhengen mellom avfall, kretsløp og miljø. LOOP Miljøskole består av hefter, tegneserier, musikk, film, en teaterforestilling og oppgaver. Materiellet er tilpasset kompetansemålene i læreplanene, og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjekter. LOOP Miljøskole gjennomfører også andre tiltak som bidrar til å spre kunnskap om kildesortering og gjenvinning. LOOP Miljøskole mottar støtte fra Klima- og Miljødepartementet.

Hvem lager materiellet?

Abonnementsordningen

LOOP Miljøskoles abonnementsordning ble opprettet høsten 2008 for å bidra til å dekke portoutgiftene ved utsendelse av undervisningsmateriell fra LOOP Miljøskole, som et alternativ til å innnføre portodekning for skolene. Materiellet er gratis for alle som bestiller, og en viktig grunn til at skolene bruker oss. Vi sender ut i underkant av 100 000 artikler i året.

Abonnementsordningen teller i dag 63 medlemmer, stort sett er dette kommunale og interkommunale avfallsselskaper. Som abonnent mottar man nyhetsbrev, deltar på årlige skolesamlinger, får oppdatert retur- og gjenvinningsinformasjon og siste nytt om relevante informasjonsverktøy. LOOP kan også bistå om man ikke har kapasitet til å drive skolearbeid selv, for eksempel ved å markedsføre tilbudet direkte til skolene i det aktuelle området.

Medlemsavgiften er i 2016 avhengig av antall innbyggere.

Prosjektleder

Fredrikke Friis Bertheussen er prosjektleder for LOOP Miljøskole. Hun kan kontaktes på fredrikke[at]loop.no.