LOOP - Miljøskole

 

Undervisningstilbud for 4. trinn

LOOP Miljøskoles nye avfallspyramide for 4. trinn ble lansert med brask og bram hos Romerike Avfallsforedling (Roaf) den 28. august. Avfallspyramiden er et gratis, digitalt tilbud til alle som underviser i miljø, kildesortering og gjenvinning.

-Vi har gledet oss til å dele den nye pyramiden med alle der ute som har ventet på at den skulle tilrettelegges for 4. trinn, sier Terje Eckhoff, prosjektleder i LOOP Miljøskole.

Avfallspyramiden for ungdomstrinnet ble lansert i fjor, og fikk en veldig god mottakelse. Det ble ganske raskt klart at det også var behov for et lignende undervisningstilbud for 4. trinn.

Interaktivt
LOOP Miljøskoles Avfallspyramide er en interaktiv versjon av den kjente modellen for avfallshierarkiet, en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Man kan klikke seg inn på de ulike lagene i pyramiden og finner der faktainformasjon, filmklipp og oppgaver som elevene kan løse i fellesskap eller hver for seg. Alt innholdet er knyttet opp mot kompetansemålene i læreplanene.

-Avfallspyramiden er rikt illustrert i et friskt design som appellerer til målgruppen. Det er også lagt mye arbeid i å lage engasjerende og lærerike animasjoner, forteller Terje.

Bredt samarbeid
Undervisningsmateriellet er utviklet av LOOP Miljøskole og Soleis, et firma som arbeider med interaktivt innhold som er faglig og didaktisk forankret, samt visuelt tiltalende. Roaf og Avfall Norge har vært viktige bidragsytere og pådrivere i utviklingen av pyramiden.

Avfallspyramiden for både 4. trinn og ungdomstrinnet finner du på avfallspyramiden.no.