LOOP - Miljøskole

 

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden er et interaktivt og digitalt undervisningsopplegg tilpasset kompetansemålene etter 4. og 10. årstrinn. Man kan jobbe med Avfallspyramiden på interaktive tavler som Smart Board, via projektor eller på elevenes egne pc-er.

Avfallspyramiden bygger på avfallshierarkiet, en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Avfall skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig.

Tre av læreplanenes grunnleggende ferdigheter er vesentlige i arbeidet med Avfallspyramiden:

I tillegg er oppgavene i pyramiden spesielt tilpasset kompetansemål i fagene samfunnsfag, naturfag, mat og helse, religion, livssyn og etikk, kunst og håndverk, design og redesign.

Gå til avfallspyramiden