LOOP - Miljøskole

 

Aktuelt

Nytt for 4. trinn

Best på bestilling

Garbagiamysteriet

Garbagiamysteriet er en teaterforestilling om forbruk og miljø, utviklet for 4. trinn av LOOP Miljøskole og Kulturværste. I arbeidet med stykket blir barna bevisste på sammenhengen mellom forbruk, miljø og avfall.

Avfallspyramiden - nå også for barnetrinnet

Avfallspyramiden er LOOP Miljøskoles interaktive undervisningstilbud til ungdomsskolen. Den digitale avfallspyramiden er en god inngangsport til en rekke miljørelaterte temaer.